info@erisimsms.com
+90 352 330 21 21
+90 553 126 78 78
Erişim Sms
TOPLU SMS BİLGİLENDİRME

Yeni düzenleme, tüketicilere, toplu sms almayı istedikleri zaman durdurabilme hakkı veriyor. Tüketici hizmet aldığı operatöre toplu smsleri almak istemediğini belirterek, toplu sms almaktan vazgeçebilmektedir. Yasaya göre, tüketicinin bu iletileri almak istemediğini belirtmesinden sonraki 3 gün içinde firmalar reklam göndermeyi sonlandırmakla yükümlü.


TOPLU SMS CEZA AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz Kasım ayında yapılan bir haber ile oluşan yanlış algı nedeniyle, doğru bilgilendirme için sizlere bir açıklama sunmak istiyoruz. Aslında haberde de belirtilen içeriğe kesilen ceza, biraz da toplu sms gönderimiyle alakalı olarak uygulan bir ceza gibi lanse edilmiştir. Yasa ile ilgili ayrıntılı bilgiyi daha önce sizlerle paylaşmıştık.Sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Yasaklar ve cezalandırmalar sms dolandırıcılıklarını, insanların eksik bilgilerle yanlış yönlendirmelerini ve tüketici haklarını korumak adına uygulanmaktadır. Burada tüketicilerin kendi haklarını bilmeleri de önemli rol oynamaktadır. Hali hazırda sms almak istemeyen kullanıcılar operatörlerini bilgilendirerek, toplu sms almaktan vazgeçebilmektedirler. Yasa ile kullanıcıya, bu yönde başvurusu olduktan sonra isteğinin yerine getirildiğinin garantisi verilmektedir. Buna ek olarak yeni edindikleri hatlarını bu özellik kapalı olarak kullanabileceklerdir. Toplu sms alabilmek için operatörden açtırmaları gerekcektir. Bu bilgiler dahilinde yasaya uymayan, sms almak istemediğini belirten kullanıcıyı karalisteye eklemeyerek sms göndermeye devam eden ve yanlış beyanda bulunarak dolandırıcılık yapan firmalar cezalandırılacaktır. Btk onaylı şirketimiz sürekli denetimlerden tam not alarak güvenilirliğini yasal düzeyde kanıtlamaktadır. Bilgilerinize sunarız.


YENİ YASAL DÜZENLEMELER

Yeni düzenleme, tüketicilere, toplu sms almayı istedikleri zaman durdurabilme hakkı veriyor. Tüketici hizmet aldığı operatöre toplu smsleri almak istemediğini belirterek, toplu sms almaktan vazgeçebilmektedir. Yasaya göre, tüketicinin bu iletileri almak istemediğini belirtmesinden sonraki 3 gün içinde firmalar reklam göndermeyi sonlandırmakla yükümlü.


Kanun, söz konusu iletinin içeriğinin gönderim amacına hizmet etmek zorunluluğunu da getiriyor. İletinin cinsel içerikli olmaması gerekiyor ve promosyon içeriyorsa ilgili tüm hakların açık bir şekilde belirtilmesi gerekiyor. Tüketicilerin satıcıyla kolaylıkla iletişime geçebilmesi için gönderenin iletişim bilgilerinin de iletide yer alması gerekiyor. Kanunda yükümlülükten sorumlu olanların satıcı ve erişim sağlayıcılar olduğu belirtiliyor. Telekomünikasyon firmaları ve aracı şirketlerse müşterileri veya kullanıcıları tarafından sağlanan mal ve hizmetin hukuka aykırılığını kontrol etmekle yükümlü değil. Ancak tüm tarafların ortak sorumluluğu, bu konuyla ilgili yaptıkları işlemlerde elde ettikleri kişisel verileri saklamak ve bu bilgilerin gizliliğini, güvenliğini sağlamak.


Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı'nda toplu sms gönderimlerine ilişkin kararlar;

Tasarıyla, kişilere, önceden onayları alınmaksızın ticari nitelikli elektronik posta, faks, sms, vb. iletilerin gönderilmesi engellenmektedir. Ticari hayatın gereklilikleri göz önünde bulundurularak, esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari nitelikli elektronik iletilerin gönderilmesine imkân tanınmıştır. Fakat esnaf veya tacirler ile diğer kişiler, istedikleri zaman elektronik posta almayı reddetme hakkına sahip olacaklardır.

Gönderilerin, bilgilendirici mesajlar ve kampanya mesajları olmak üzere ikiye ayrıldığı, özellikle bankacılık sektörü ve telekomünikasyon sektörünün en büyük endişesinin bilgilendirici mesajlar olduğu, SMS'lerin birçoğunun bilgilendirici "Kredi kartı limitinizi aştınız" ya da "Bir işlem yapıldı, bu işlem size ait olmayabilir" gibi tüketiciyi koruyucu önemli bilgilere ulaşılamayacağı,

Ticari pazarlamayla ilgili yapılan gönderilerde; bir markanın, kendi müşterisine "(A) ürünümü almıştın, şu anda (B) ürünümü de alabilirsin ve hatta bunu yüzde 50 indirimli alabilirsin." iletisinin hem şirket hem de alıcı için yararlı olduğu, önemli olanın alıcının istediği anda sistemden çıkmasının sağlanması olduğu,

Avrupa Komisyonu tarafından, 2000/31/EC sayılı Elektronik Ticaret Direktifi'nin uygulanmasıyla ilgili gerçekleştirilen çalışmalarda "SOFT OPT-İN" sisteminin uygulanmaması veya sınırlı bir şekilde uygulanması hallerinde; düzenlemenin tüketicinin belirli noktalarda nitelikli hizmet almasını engelleyici sonuçlara sebep olduğunun ve elektronik ticaret sektörünü olumsuz yönde etkilediğinin tespit edildiği,

"OPT-İN" yönteminin katı bir şekilde uygulanmasının, elektronik ticaret ve haberleşme sektöründe olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesini teminen, AB'nin 2002/58 sayılı Direktifi’nin 13 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasında ön görülen istisnaya paralel olarak; elektronik iletişim bilgileri, mevzuat hükümleri kapsamında edinilmiş müşterilere, benzer ürün ve hizmetlerin doğrudan pazarlanması imkanının getirilmesi suretiyle sektör ve tüketici yararına 6 ncı maddenin değiştirilmesi gerektiği,

Bir SMS ya da e-mail gönderisi yapıldığında; şirketlerin cirosunun, yüzde 30 ile yüzde 70 hatta yüzde 300'lere kadar çıkabildiği, şirketin yanında alıcıların da kazandığı, bu ürünleri satın alan insanların ürünleri taksitle ya da indirimle alabildiği, bu sebeple düzenlemenin baştan sıkı tutulmasının sektörü ve alıcıları zarara uğratabileceği,

Alıcılarla daha önce meşru yollardan ticari iletişim kurulmuş ise bireysel faydaya yönelik olan kampanya ve tarife tanıtımlarını içeren ve işletmecilerin abonelere karşı yükümlülüklerini yerine getirmek için hizmetlerine ilişkin yapacakları elektronik iletiler için ayrıca onay aranmaması gerektiği,

Ticarî elektronik ileti kimin adına gönderiliyor ise onayın da bu kimse adına yapılıyor olması gerektiği; elektronik iletilerin gönderilmesine aracılık edenlerin ise böyle bir yükümlülüğünün bulunmadığı, özellikle kısa mesaj gönderiminde, aracılık faaliyetinin tamamen teknik bir süreç olduğu, ayrıca, mesaj gönderimine aracılık edenlerin mesaj gönderilen kimselerden onay alıp almadıklarını kontrol etmesini beklemenin ticarî hayatı aksatacağı,

Tasarının 14 üncü maddesi ile iletişim çağında siyasi propagandanın sınırlandırılmasının siyasetçinin alanını olumsuz etkileyeceği, milletvekillerinin Tasarının yasalaşmasıyla seçmenleri ile elektronik haberleşmesinin engelleneceği ve bu kapsamda siyasilerde, toplu SMS ler gönderemeyeceği endişesinin oluştuğu, şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakip, Hükümet tarafından yapılan tamamlayıcı açıklamalarda;

"Opt-out" sisteminin benimsenmesinin sektöre birtakım ilave külfetler getireceği, bunun için bir veri bankası oluşturulması ve her "istemiyorum" seçiminin bu sisteme kaydedilmesi, reklamların kategorize edilmesi ve cezai yaptırımların düzenlenmesi gerektiği.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı'na İlişkin TÜSİAD Görüşü;

Maddenin sonuna 7 nci fıkra olarak, “Mevcut olan sözleşmesel bir ilişki ve/veya yapılmış olan herhangi bir abonelik sözleşmesi kapsamında taraflardan birinin bilgi toplumu hizmetlerinden yararlanması durumunda, çağrı merkezi, internet, SMS, MMS, IVR ve sair yollarla herhangi bir iletişim kanalı üzerinden gerçekleştirilen teklifler ve kampanyalar ile bu kanallar üzerinden gerçekleştirilecek başvuru, değişiklik ve/veya her türlü talepte, 4077 sayılı Kanun hükümleri ile işbu madde hükümleri uygulanmaz.” cümlesi eklenmelidir.Tüsiad açıklamasının tamamı için Tıklayınız.

 

 

 

Kelime Bulutu ; Erişim Sms, Toplu Sms, Başlıklı Sms, Ankara Toplu Sms, İstanbul Toplu Sms, İstanbul Sms, Kayseri Toplu Sms, Kayseri Sms, Toplu Sms yolla, en uygun toplu sms, en hesaplı sms, toplu sms firmaları, hesaplı sms, toplu sms ankara, toplu sms istanbul, toplu sms izmir, toplu sms com